top of page

Zapytanie ofertowe

Clean World Energy Systems Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na:

 

Usługi badawczo-konsultacyjne dotyczące Badanie wpływu rodzaju paliwa zasilającego mineralizator oraz wartości parametrów technologicznych zgazowania na skład chemiczny syngazu

Nr postępowania: 01/03/2016

 

W ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. "Węgiel czystym paliwem przyszłości w skojarzonym układzie energetycznym zagospodarowującym nadmiarową energie OZE oraz biomasę", realizowanego w ramach działania 1.2 INNOCHEM PO IR.

 

 

 

Pobierz pełną wersje zapytania ofertowego:

 

 

 

bottom of page