top of page

Konferencja Naukowo-Techniczna

"Komercjalizacja energii zużywanej w procesie regazyfikacji"

17 czerwca 2015 r. w Warszawskim Domu Technika NOT, odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Komercjalizacja energii zużywanej w procesie regazyfikacji".

Głównymi organizatorami konferencji było: STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PGNiG S.A. oraz GAZ SYSTEM S.A..Konferencja było objęta honorowym patronatem przez: Ministerstwo Gospodarki i Komitet Transportu PAN. Głównym partnerem konferencji była spółka Polskie LNG S.A..

Konferensji przewodniczył prof. dr hab inż. Janusz Dyduch - Przedowniczący Komitetu Transportu PAN, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

Podczas koferencji zaprezentowana została aktualna sytuacja związana z realizacją inwestycji - terminalu odbioru LNG w Świnoujściu, w kontekście bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego w Europie Środkowej. Przeprowadzona została także szeroka analiza szeregu innowacyjnych przedsięwzięć w kontekście realnych możliwości zagospodarowania niskotemperaturowego chłodu zawartego w LNG.
 

Jednym z prelegentów biorących udział w konferencji,  był Tadeusz Bąk, członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz Prezes firmy Clean World Energy Systems. Tematem wystąpienia Tadeusza Bąka był „Potencjał energetyczny zawarty w LNG”.

Przedstawiciele spółek Skarbu Państwa oraz naukowcy obecni na konferecji zgodzili się jednoznacznie, że:

- Zaproponowane w referatach koncepcje, są realne do zastosowania w gospodarce Polski,

- Zasadnym jest przygotowanie rozwiązań projektowych, badawczych oraz biznesowych, wykorzystujących 

   niskotemperaturowy chłód zawarty w LNG

- Wdrożenie proponowanych rozwiązań spowoduje obniżenie kosztów regazyfikacji LNG poprzez wykorzystanie chłodu do

   wytwarzania energii.

bottom of page