top of page

„Wykorzystanie energii chłodu z procesu przetwarzania LNG szansą rozwoju przemysłu rolno-spożywczego”

16 maja 2016 r. w Domu Technika NOT, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna
„Wykorzystanie energii chłodu z procesu przetwarzania LNG szansą rozwoju przemysłu rolno-spożywczego”.


Konferencja odbyła się pod patronatem:


Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marszałka Województwa Mazowieckiego
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencji Rynku Rolnego

Partnerem Konferencji było Polskie LNG S.A.

RADA PROGRAMOWA


1. Prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch – Prezes SITK RP, UTH w Radomiu
2. Prof. dr hab. inż. Jerzy Kisilowski – Przewodniczący Komitetu Nauki
SITK RP
3. *Prof. dr hab. inż. Jan Adamczyk – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
4. Prof. dr hab. Andrzej Lenart – Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką,
SGGW
5. Prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof Śmiechowski – Dziekan Wydziału
Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa UTH w Radomiu
6. Prof. nadzw. dr hab. inż. Małgorzata Kowalska – Wydział Materiałoznawstwa,
Technologii i Wzornictwa UTH w Radomiu
7. dr hab. Jan Chadam – Prezes Zarządu Polskie LNG S.A.
8. dr inż. Andrzej Krzyszkowski – Wydział Transportu i Elektrotechniki
UTH w Radomiu
9. Henryk Skórnicki – Prezes Zarządu Stowarzyszenia NT Inżynierów i Techników
Rolnictwa Oddział Radom
10. Stanisław Wójcik – Przewodniczący Stowarzyszenia NT Inżynierów i Techników
Przemysłu Spożywczego Oddział Regionalny w Radomiu
11. Henryk Poręba – Członek Zarządu Radomskiej Rady FSNT NOT


KOMITET ORGANIZACYJNY
1. Waldemar Fabirkiewicz – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego,
Prezes Radomskiej Rady FSNT NOT
2. Tadeusz Bąk – Prezes Zarządu Clean World Energy Systems Sp. z o.o.
3. Witold Ciostek – SITK RP
4. Anna Cieślakowska – Biuro Zarządu RR FSNT NOT

 

Konferencja miała na celu przedstawienie innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych wykorzystania energii chłodu powstałej w procesie regazyfikacji w przedsiębiorstwach przemysłu rolno-spożywczego.

Omówione zostały także kwestie związane z  źródłem dodatkowych przychodów, które wynikają z wdrożenia proponowanych innowacyjnych technologii i rozwiązań techniczno-organizacyjnych w przemyśle rolno-spożywczym, oraz wykorzystanie środków unijnych w innowacyjnych inwestycjach zw. z przemysłem rolno-spożywczym.

bottom of page