top of page

W dniu 8 czerwca 2016 roku w gmachu Stowarzyszenia Techników Polskich, odbyła się konferencja naukowa pt. ”C-GEN - Przemysłowe Magazynowanie Energii”. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, oraz firma Clean World Energy Systems. Patronem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Gospodarcze.

W konferencji wzięli udział między innymi Mateusz Głogowski - ekspert ds. Nowych Technologii Energetycznych w Ministerstwie Energii, Jarosław Dybowski – przedstawiciel europejskiego koncernu energetycznego Vattenfall, Krzysztof Mueller – przedstawiciel Polskiej Grupy Energetycznej S.A., Jakub Koszyczarek reprezentujący firmę Shanghai Electric oraz przedstawiciele mediów.

Konferencja wpisała się w ustalenia zarówno Paryskiej Konferencji Klimatycznej 2015 (ograniczenie ocieplenia do 1,5°C, długoterminowy cel zerowych emisji netto), jak i w krajową strategię rozwoju gospodarczego.

Według ekspertów PTG, w Polsce od lat panuje skrajnie ortodoksyjny model energetyki zawodowej polegający na tanim zakupie węgla i drogiej sprzedaży energii elektrycznej. W tym zakresie  Polska jest krajem, w którym management odpowiedzialny za kierunki rozwoju branży energetycznej nie  zauważa istotnych zmian na rynkach światowych w tym zakresie i dokonującego się postępu techniczno-technologicznego. W ostatnich latach zdecydowanie promowano archaiczne technologie spalania odpadów, od których zdecydowanie odchodzą kraje zachodnie,  na korzyść technologii innowacyjnych i wysokosprawnych energetycznie, jak również atrakcyjnych pod względem biznesowym i przyjaznych środowisku.

Naprzeciw tym wnioskom wyszła grupa inżynierów współpracujących z Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, prezentując podczas konferencji przełomowe rozwiązania technologiczne, będące w stanie zmienić oblicze krajowej gospodarki, a także mogące wpłynąć na globalną gospodarkę energetyczną, spełniając przy tym wszelkie normy ustalone podczas Paryskiej Konferencji Klimatycznej.

Zaprezentowana przez prezesa firmy CWES, Tadeusza Bąka technologia C-GEN jest unikalnym Polskim rozwiązaniem, zgłoszonym do opatentowania w międzynarodowej procedurze PCT.  Wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, szeroko zdefiniowanej branży energetycznej i oczekiwaniom środowiskowym w zakresie magazynowania energii na skalę przemysłową, bez emisji CO2, NOx, dioxyn i furanów,  jak również w zakresie wysoko sprawnej produkcji energii elektrycznej, bez produkcji NOx, dioxyn i furanów. Dodatkową rekomendacją dla technologii C-GEN jest możliwość jej dalszego zintegrowania (następny efekt synergii) i realizacji procesów CCS, oraz CCU.

Według ekspertów, kilkuletnie badania technologii jednoznacznie potwierdzają jej bezdyskusyjne zalety. Niezwykle istotne jest to, że poszczególne technologie, wchodzące w skład procesu C-GEN są znane i stosowane w skali przemysłowej. Ich zintegrowanie w jednym procesie pozwoliło uzyskać niezwykłe efekty synergii. Znamienne jest również,  że nakłady finansowe na budowę zakładu w opisywanej technologii, są bardzo atrakcyjne z biznesowego punktu widzenia.

Technologia ta może być zastosowana do zagospodarowywania (utylizacji) węgla oraz jego pozagatunkowych sortów, osadów ściekowych, wszelkiego rodzaju odpadów o charakterze organicznym, biomasy rolniczej,  a także metanu pojawiającego się w kopalniach.

Organizatorzy konferencji podkreślili, że na projekt C-GEN nie można spojrzeć inaczej jak tylko na przełomową technologię w magazynowaniu energii, która w krótkim czasie może stać się również cennym towarem eksportowym. Intensywne prace studialne pokazują, że zakłady oparte na technologii C-GEN mogą w krótkim czasie przyczynić się do rozwiązania przede wszystkim polskich problemów branży energetycznej w zakresie wytwarzania, przesyłu i magazynowania energii. 

W trakcie trwania konferencji głos zabrał również Pan Mateusz Głogowski - ekspert ds. Nowych Technologii Energetycznych w Ministerstwie Energii. Wyraził swoje zainteresowanie przedstawioną technologią oraz chęć głębszego przyjrzenia się projektowi wraz z doradcami wyznaczonymi przez Ministerstwo Energii.

Podsumowując, Tadeusz Bąk powiedział: „ jesteśmy przekonani, że nowe technologie w sektorze energetycznym są potrzebne. Modernizacja sektora energetycznego może stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki. To dobry czas na przeprowadzenie reform i decyzje na temat wieloletniej strategii polskiego sektora energetycznego, a technologia C-GEN może odegrać w tym kluczową rolę.

Relacja z konferencji naukowej pt. ”C-GEN - Przemysłowe Magazynowanie Energii”

bottom of page