top of page

Gazownictwo

Clean World Energy Systems zapewnia pakiet kompleksowych usług w zakresie przygotowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych dotyczących szeroko pojętego gazownictwa, w tym przede wszystkim wykorzystania energii pozyskanej w procesach regazyfikacji LNG (Liquefied Natural Gas).

 

Dla naszych klientów przygotowujemy rozwiązania technologiczne i biznesowe, związane z implementacją innowacyjnych technik i technologii z zastosowaniem LNG. Przy współpracy dbamy o to, by była ona zorientowana na zwiększenie konkurencyjności produktów Klienta na rynku krajowym, jak i zagranicą. Zapewnione przez nas rozwiązania są ściśle dostosowane do potrzeb Klienta na wszystkich etapach realizacji projektu.

 

  • ODZYSK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z CHŁODU LNG

 

  • KOMERCYJNE WYKORZYSTANIE CHŁODU W PROCESACH PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO.

 

 

W sprawie informacji dotyczących poszczególnych projektów, prosimy o kontakt mailowy

bottom of page