top of page

C-GEN

C- GEN jest opracowaną przez naszych inżynierów innowacyjną technologią wysokosprawnej produkcji i magazynowania energii elektrycznej na skalę przemysłową. Może ona być zarówno  zastosowana do zagospodarowania, bądź utylizacji węgla, jego pozagatunkowych sortów, osadów ściekowych, jak i wszelkiego rodzaju odpadów o charakterze organicznym, biomasy rolniczej, a także utylizacji metanu pokopalnianego.

 

Technologia C-GEN jest polskim rozwiązaniem, zgłoszonym do opatentowania w międzynarodowej procedurze PCT. Jest jednocześnie jedynym opatentowanym na świecie rozwiązaniem, wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom szeroko zdefiniowanej branży energetycznej i oczekiwań środowiskowych, w zakresie wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej bez produkcji NOx, dioxyn i furanów, oraz w zakresie magazynowania energii na skalę przemysłową bez emisji CO2, NOx, dioxyn i furanów.

C-GEN jest polską odpowiedzią na zapotrzebowanie sektora energetycznego na od dawna poszukiwaną technologię przemysłowego magazynowania energii elektrycznej, w tym przede wszystkim pochodzącej ze źródeł OZE.

Mineralizacja

Opracowany przez naszych inżynierów pakiet technologii, znany pod pojęciem mineralizacji, opiera się na sprawdzonych i działających z sukcesem w wielu miejscach na świecie technologiach, twórczo zintegrowanych w jedną linię technologiczną. Technologie te należą do grupy tzw. BAT tj. „Best Available Techniques”.

 

Oferowane przez Clean World Energy Systems instalacje, dedykowane tej technologii, charakteryzują się zwartą konstrukcją, niemal zerową ilością niezutylizowanych pozostałości w porównaniu do innych metod utylizacji odpadów oraz bardzo niskim poziomem emisji substancji do środowiska, znacznie poniżej dopuszczalnego poziomu wynikającego z obowiązujących przepisów.

 

  • Przebieg procesu:

 

 

Etap I

 

Podczas tego etapu następuje wstępna segregacja, recykling oraz odzysk odpadów przeznaczonych do dalszego przerobu w zakładach specjalistycznych, takich jak np. huty stali, huty szkła czy fabryki przerobu plastiku.

 

Etap II

 

Proces fizykochemiczny, w wyniku którego powstaje duża ilość „zielonej”, przyjaznej dla środowiska energii elektrycznej oraz cieplnej. Pozostaje piasek, gruz betonowy oraz woda.

Podstawowe zalety procesu to:

  • niska temperatura,

  • nie powstają dioksyny, furany, NOx, CO, fenoli etc.

  • minerał poprocesowy zawiera mniej niż 1% węgla organicznego

  • umożliwia zutylizowanie wszystkich rodzajów odpadów organicznych bez względu na stan skupienia

  • emisja do powietrza nie przekracza 20% norm UE

 

 

Etap III

 

Energia elektryczna jest sprzedawana do lokalnej sieci energetycznej (dystrybucyjnej) przy użyciu odpowiednich systemów. Ciepło może być przeznaczone do ogrzewania budynków w miastach. Piasek i gruz po odpowiednim przerobieniu są materiałami do produkcji wyrobów betonowych, woda natomiast przesyłana jest za pomocą sieci kanalizacyjnej do lokalnej oczyszczalni ścieków.

W sprawie informacji dotyczących poszczególnych projektów, prosimy o kontakt mailowy kliknij tutaj

TBRC (System Odzysku Energii Elektrycznej z Chłodu LNG)

W przygotowaniu

 

 

 

W sprawie informacji dotyczących poszczególnych projektów, prosimy o kontakt mailowy

bottom of page