top of page

Węgiel, gaz i atom czy nowy rynek energii elektrycznej

Polska energetyka potrzebuje wstrząsu. Chodzi o wstrząs, który przerwie pasmo błędów i zaniechań rządowych po 2000 roku. Najłagodniejszą formą potrzebnego wstrząsu byłaby natychmiastowa radykalna zmiana rynku energii elektrycznej, czyli ogólniej: fundamentalna przebudowa modelu biznesowego energetyki. Jednak prawdopodobieństwo zgody posolidarnościowej korporacji politycznej na taką zmianę jest niewielkie. Alternatywą jest ostry kryzys w krótkim czasie (jeszcze w tej dekadzie). Dlatego potrzebna jest szybka kompetencyjna konsolidacja sił proreformatorskich, które będą przygotowane do przeprowadzenia reformy. Najważniejszym zadaniem do wykonania jest konsolidacja metody nowej energetyki (to po stronie strategicznej) oraz opracowanie koncepcji nowego rynku energii elektrycznej (jest to zadanie praktyczne).

bottom of page