top of page
Program Rewitalizacji Bloków 200 MW Na Rynku Energii Elektrycznej

Krytyczne znaczenie programu rewitalizacji bloków 200 MW z punktu widzenia powodzenia transformacji całej polskiej energetyki w horyzoncie 2050. Rewitalizacja bloków 200 MW jest obecnie największą – i praktycznie jedyną – szansą energetyki WEK na wyhamowanie dynamiki jej degradacji. Propagandowe forsowanie (w miejsce takiej rewitalizacji) budowy nowych bloków węglowych klasy 1000 MW oraz bloków jądrowych klasy 1600 MW – a jednocześnie blokowanie rozwoju źródeł OZE, ogólnie rozwoju energetyki NI oraz EP i opóźnianie przebudowy rynku energii elektrycznej w kierunku cenotwórstwa CCR – nieuchronnie przyspieszyłoby upadek węglowo-jądrowego mitu. Przyspieszyłoby także rozwój nowej energetyki, ale niestety w trybie kryzysowym, czyli szkodliwym dla całej gospodarki.

źródło: cire.pl, gramwzielone.pl

Niemcy przyjęli największą od lat reformę rynku OZE

Niemiecki parlament przyjął zmiany w systemie wsparcia dla OZE. Nowelizacja niemieckiej ustawy EEG zakłada wprowadzenie dla większych inwestycji systemu aukcyjnego, przy jednoczesnym zachowaniu taryf dla najmniejszych instalacji. Krytycy nowej ustawy oceniają, że uderzy ona w mniejszych producentów, zwiększając ich koszty i ryzyko w sytuacji konieczności konkurowania o wsparcie z większymi firmami. Niemiecki rząd odpowiada jednak, że dywersyfikacja uczestników rynku to ważna cecha niemieckiego systemu wsparcia dla OZE i że w nowych warunkach ta dywersyfikacja zostanie podtrzymana.

źródło: cire.pl

 

Rosja vs. LNG – gazowa wojna
o Europę

Skutki rewolucji na globalnym rynku gazu odczują również europejscy odbiorcy. Już dziś ceny surowca oferowane przez Gazprom są o połowę niższe niż jeszcze dwa trzy lata temu. Czy za pomocą tego oręża rosyjski gigant będzie w stanie „przekupić” europę, by nie dywersyfikowała kierunków dostaw surowca? a może nasz kontynent zaleje niebawem
amerykańskie LNG?

źródło: Rzeczpospolita, www.cire.pl

Zapłacimy miliardy za niewypełnienie celu OZE?

Jeśli nie wypełnimy naszych krajowych zobowiązań co do udziału energii
z odnawialnych źródeł energii w jej końcowym zużyciu, grożą nam
miliardowe kary alarmuje "Rzeczpospolita". Dziennik przypomina, że do w 2014 r. osiągnęliśmy 11,4 proc. udział energii z OZE w finalnym zużyciu
energii, a nasz cele na rok 2020 to 15 proc.

 

Clean World Energy Systems Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na:

 

Usługi badawczo-konsultacyjne dotyczące Badanie wpływu rodzaju paliwa zasilającego mineralizator oraz wartości parametrów technologicznych zgazowania na skład chemiczny syngazu

Nr postępowania: 01/03/2016

 

W ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. "Węgiel czystym paliwem przyszłości w skojarzonym układzie energetycznym zagospodarowującym nadmiarową energie OZE oraz biomasę", realizowanego w ramach działania 1.2 INNOCHEM PO IR.

7.03.2016r.

 źródło:cire.pl, gramwzielone.pl

Portugalia miała 100 proc. energii z OZE przez 4 dni

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, Portugalia ustanowiła nowy rekord udziału energii ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie energetycznym. Portgugalczycy korzystali ostatnio wyłącznie z zielonej energii nieprzerwanie aż przez ponad 4 dni.

W tym tygodniu media poświęcone energetyce odnawialnej obiegła informacja, że w ostatnią niedzielę Niemcy przez chwilę zaspokajali zapotrzebowanie na energię wyłącznie ze źródeł odnawialnych.

 źródło:cire.pl

Mielczarski: energia z OZE tylko dla siebie lub w klastrze

Prosument to konsument energii, który produkuje energię wyłącznie na własne potrzeby. Dzięki temu może obniżyć koszt zakupu energii oraz składnik zmienny opłaty przesyłowej. Takie zapisy powinny znaleźć się w nowej ustawie o OZE.

Obowiązująca obecnie ustawa o odnawialnych źródłach energii, której wprowadzenie zostało odroczone, pozwala produkować Prosumentowi również energię elektryczną na sprzedaż proponując jej zakup za kuriozalnie wysoką cenę – 75gr/kWh z instalacji o mocy do 3kW.

Wojciech Jakóbik, Redaktor naczelny BiznesAlert.pl  źródło:cire.pl

Jakóbik: Czy rosyjskie LNG zagrozi gazoportowi?

Urząd Regulacji Energetyki wyznacza wysokość taryf na sprzedaż LNG. Ocenia stan konkurencji na rynku i na indywidualny wniosek każdego uczestnika rynku może zwolnić z niej daną firmę. Do tej pory PGNiG  nie udawało się uzyskać zwolnień. Czy URE odpuści głównej firmie gazowej w Polsce? Powinien. PGNiG nie musiał do tej pory wnioskować o zwolnienie, bo sprzedawał gaz skroplony powstający w tokuodazotowania złóż. Kiedy ruszą dostawy z Kataru, będzie chciał – teoretycznie – sprzedawać ten surowiec narynku polskim. Tutaj napotka na silną konkurencję.

Michał Kurtyka: trzeba uruchomić bodźce inwestycyjne w energetyce

Polskiej energetyce potrzebne jest uruchomienie bodźców inwestycyjnych i dywersyfikacja technologiczna powiedział w środę wiceminister energii Michał Kurtyka. Jego zdaniem, nie możemy przejść obojętnie obok rewolucji, jaka odbywa się w światowej energetyce.
Michał Kurtyka odpowiedzialny w resorcie energii za sprawy międzynarodowe, rozwój innowacji i nowych technologii uczestniczył w konferencji pt. "Polska energetyka na fali megatrendów", zorganizowanej przez Forum Analiz Energetycznych Konfederację Lewiatan.

źródło: www.cire.pl

Atrakcyjność inwestycyjna energetycznych innowacji nie słabnie

Z szacunków firmy doradczej Mercom Capital Group wynika, że w 2015 r. fundusze venture capital zainwestowały blisko 1,7 mld dol. w firmy prowadzące badania nad inteligentnymi sieciami, magazynowaniem energii, efektywnością energetyczną. Ubiegłoroczne wydatki funduszy na te trzy sektory były o 62 mln dol. wyższe niż rok wcześniej, ale w 2014 r. zrealizowano więcej transakcji.

 

Konferencja Nowe Projekty-
Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii

 

Zapraszamy do oglądania relacji z konferencji organizowanej przez Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii pt.: Współpraca państwa, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców przy realizacji nowych projektów górniczych i energetycznych.

 

Celem konferencji jest omówienie nowych projektów w górnictwie i energetyce w kontekście budowy nowej ekonomii współpracy państwa, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców oraz przeprowadzenie dyskusji w gronie ekspertów, z której konkluzje powinny pomóc w sformułowaniu strategicznych kierunków polityki państwa w obszarze górnictwa i energetyki. Podczas konferencji prezes zarządu Clean World Energy Systems- Tadeusz Bąk, zaprezentuje innowacyjną technologie C-GEN.

Konferencja odbędzie się w dniu 28 listopada 2016 roku w godzinach od 10:00 do 15:00 w Sali Kolumnowej im. Kazimierza Pużaka w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej (bud. C-D). Przebieg konferencji będzie można także śledzić na stronie sejmu w panelu iTV Sejm http://www.sejm.gov.pl/

W późniejszym czasie będzie można zapoznać się z przebiegiem konferencji na podstronie Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i energii.Wszelkie materiały z konferencji zostaną udostępnione na stronie internetowej http://ireneusz-zyska.pl/konferencja-nowe-projekty/  oraz na stronach sejmowych.


 

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna„Wykorzystanie energii chłodu z procesu przetwarzania LNG ..."

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna„Wykorzystanie energii chłodu z procesu przetwarzania LNG szansą rozwoju przemysłu rolno -spożywczego” miała na celu przedstawienie innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych wykorzystania energii chłodu powstałej w procesie regazyfikacji w przedsiębiorstwach przemysłu rolno-spożywczego.

Omówione zostały także kwestie związane z  źródłem dodatkowych przychodów, które wynikają z wdrożenia proponowanych innowacyjnych technologii i rozwiązań techniczno-organizacyjnych w przemyśle rolno-spożywczym, oraz wykorzystanie środków unijnych w innowacyjnych inwestycjach zw. z przemysłem rolno-spożywczym.

Węgiel, gaz i atom czy nowy rynek energii elektrycznej

Polska energetyka potrzebuje wstrząsu. Chodzi o wstrząs, który przerwie pasmo błędów i zaniechań rządowych po 2000 roku. Najłagodniejszą formą potrzebnego wstrząsu byłaby natychmiastowa radykalna zmiana rynku energii elektrycznej, czyli ogólniej: fundamentalna przebudowa modelu biznesowego energetyki. Jednak prawdopodobieństwo zgody posolidarnościowej korporacji politycznej na taką zmianę jest niewielkie. Alternatywą jest ostry kryzys w krótkim czasie (jeszcze w tej dekadzie). Dlatego potrzebna jest szybka kompetencyjna konsolidacja sił proreformatorskich, które będą przygotowane do przeprowadzenia reformy. Najważniejszym zadaniem do wykonania jest konsolidacja metody nowej energetyki (to po stronie strategicznej) oraz opracowanie koncepcji nowego rynku energii elektrycznej (jest to zadanie praktyczne).

 

Spotkanie informacyjno - konsultacyjne
w zakresie programu produkcji i magazynowania energii z węgla

W dniu 29 lutego 2016r w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, odbyło się "Spotkanie informacyjno - konsultacyjne dla sektora górniczego w zakresie programu produkcji i magazynowania energii z węgla".

Podczas spotkania naukowcy przekazali podstawowe informacje nt. technologii C-GEN (Clean World Energy Systems)  oraz jej potencjału dla sektora górniczego, a także zaprezentowali techniczne i biznesowe aspekty realizacji projektu (CAPEX, OPEX, zapotrzebowanie na węgiel, niezbędną infrastrukturę, opcjonalne rozwiązania, skalowalność).

BNEF: spadające koszty produkcji energii z OZE napędzą przyszłe inwestycje

Spadające ceny ropy, gazu i węgla nie spowodowały zahamowania rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii oceniają analitycy Bloomberg Blue Energy Finance (BNEF) zwracając uwagę, że rok 2015 był rekordowy pod względem inwestycji w tym sektorze. Szacują oni, że jednostkowy koszt wyprodukowania 1 MWh energii z wiatru na lądzie jest już dzisiaj w Polsce niższy niż z węgla, a wraz z rozwojem technologii będzie jeszcze spadać.

Pierwszy etap konkurencji w elektroenergetyce, zapoczątkowany ustawą
PURPA był pobudzeniem konkurencji jedynie w wytwarzaniu energii elektrycznej. Z drugiej strony, opór amerykańskich utilities przeciwko ustawie był tak silny, że jej wdrażanie w życie trwało w USA aż cztery lata (1978-1982). Podstawą konkurencji zapoczątkowanej przez ustawę PURPA była zasada kosztów unikniętych zastosowana w ekonomice źródeł kogeneracyjnych na rynku single buyer i wejście do gry niezależnych inwestorów NI.

Koncepcja (polskiego) rynku transformacyjnego energii elektrycznej
To prawo może zapoczątkować boom na magazyny energii w USA

Amerykańskie władze wspierają już ulgami podatkowymi w ramach tzw. mechanizmu ITC budowę elektrowni fotowoltaicznych. Wkrótce podobnych preferencji może doczekać się amerykański rynek magazynów energii. Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, ustawa mająca wprowadzić ulgi podatkowe w zakresie inwestycji w magazyny energii zyskała poparcie senatorów zarówno po stronie Demokratów jak i Republikanów.

 

Relacja z konferencji naukowej pt. ”C-GEN - Przemysłowe Magazynowanie Energii”.

W dniu 8 czerwca 2016 roku w gmachu Stowarzyszenia Techników Polskich, odbyła się konferencja naukowa pt. ”C-GEN - Przemysłowe Magazynowanie Energii”. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, oraz firma Clean World Energy Systems. Patronem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Gospodarcze.

W konferencji wzięli udział między innymi Mateusz Głogowski - ekspert ds. Nowych Technologii Energetycznych w Ministerstwie Energii, Jarosław Dybowski – przedstawiciel europejskiego koncernu energetycznego Vattenfall, Krzysztof Mueller – przedstawiciel Polskiej Grupy Energetycznej S.A., Jakub Koszyczarek reprezentujący firmę Shanghai Electric oraz przedstawiciele mediów.

E7 – Globalna Przebudowa Energetyki w Perspektywie Siedmiu Krajów/Regionów

Aby odpowiedzieć na pytanie, kto wygra konkurencję w przebudowie energetyki, i tym samym zajmie dobre miejsce w dokonujących się przemianach cywilizacyjnych, trzeba trafnie opisać przebudowę tradycyjnych rynków paliw i energii w nowe rynki prosumenckich łańcuchów usług energetycznych. W tym celu trzeba w szczególności analizować potencjał produkcyjny fabryk OZE/URE (dóbr inwestycyjnych dla nowej energetyki) na świecie, działania globalnych firm informatycznych, a także zdolność regionów (w skali globalnej) do dyfuzji wynalazków w obszarze energetyki
prosumenckiej.

Klaster energetyczny (KE), rozwiązanie wprowadzone przez ustawę OZE , może być, po zrealizowaniu zapowiadanej przez Ministerstwo Energii jesiennej nowelizacji ustawy, bardzo silnym potencjalnie narzędziem przebudowy energetyki w kierunku trójbiegunowego systemu
bezpieczeństwa WEK-NI-EP (wielkoskalowa energetyka korporacyjna – niezależni inwestorzy – energetyka prosumencka). Mimo, że rozwiązanie jest dedykowane przede wszystkim obszarom wiejskim, to zmiany zapoczątkowane przez to rozwiązanie będą miały wpływ na przebudowę całej energetyki.

Technologia C-GEN a klastry energetyczne
Konferencja Naukowo-Techniczna
"komercjalizacja energii zużywanej
w procesie regazyfikacji"

 

17 czerwca 2015 r. w Warszawskim Domu Technika NOT, odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Komercjalizacja energii zużywanej w procesie regazyfikacji".
Głównymi organizatorami konferencji było: STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PGNiG S.A. oraz GAZ SYSTEM S.A..Konferencja było objęta honorowym patronatem przez: Ministerstwo Gospodarki i Komitet Transportu PAN. Głównym partnerem konferencji była spółka Polskie LNG S.A..Konferensji przewodniczył prof. dr hab inż. Janusz Dyduch - Przedowniczący Komitetu Transportu PAN, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

RAPORT-zapowiedź ma na celu przekierowanie debaty dotyczącej polskiej elektroenergetyki prowadzonej od ponad 15 lat z perspektywy lotu ptaka na poziom lokalnych rynków energii elektrycznej, w tym klastrowych. W 2000 roku zapoczątkowana została, poprzez utworzenie Południowego Koncernu Energetycznego (PKE), recentralizacja organizacyjno-właścicielska i remonopolizacja rynku energii elektrycznej, popełniony został strategiczny błąd. Teraz bez fajerwerków trzeba zacząć mozolnie budować klastry.

KLASTROWY RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Wirtualna osłona klastrowa – net metering – selfdispatching (i restrukturyzacja elektroenergetyki)
Gazyfikacja węgla ogromną szansą dla polskiego górnictwa

Obchodzona niedawno przy udziale najwyższych władz państwowych
barbórka, skłania do głębszej refleksji na temat polskiego sektora
węglowego. Jak wiadomo sytuacja w tej branży nie polepsza się już od
paru lat, a krajowe kopalnie walczą z nadpodażą węgla i niskimi cenami
tego surowca.

źródło: cire.pl

Instalacja C-GEN elastycznie dostosowuje się do sytuacji i na żądanie operatora dostarczy do systemu tyle energii elektrycznej, ile w danej chwili jest niezbędne, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne. Korzystając z miksu energetycznego, w którym znajduje się zarówno OZE jak i najtańsze węglowodory czy biomasa – o instalacjach C-GEN mówi prezes firmy CWES, Tadeusz Bąk.

BiznesAlert.pl: Jest Pan twórcą projektu technologii C-GEN, która m.in. będzie wykorzystywać węgiel, najtańszy nośnik energii. Jak zrozumiałam, ta technologia stanowi nowatorskie zintegrowanie w wysokosprawny proces produkcyjny kilku już stosowanych technologii, dobrze sprawdzonych w energetyce oraz petrochemii i przemyśle chemicznym.  Czy może Pan krótko przedstawić ten proces?

Perpetuum mobile w energetyce?
Gazyfikacja węgla ogromną szansą dla polskiego górnictwa

Obchodzona niedawno przy udziale najwyższych władz państwowych
barbórka, skłania do głębszej refleksji na temat polskiego sektora
węglowego. Jak wiadomo sytuacja w tej branży nie polepsza się już od
paru lat, a krajowe kopalnie walczą z nadpodażą węgla i niskimi cenami
tego surowca.

Kurella: zgazowanie węgla do nie szansa, ale konieczność

źródło: cire.pl

Podjęcie kwestii zgazowania węgla, jest nie tylko szansą dla polskiej
energetyki ale bezwzględną koniecznością, bez której obszar energetyki
konwencjonalnej nie wydobędzie się z obecnych kłopotów
strukturalnych, społecznych i gospodarczych napisał
w artykule opublikowanym w dzisiejszej "Rzeczpospolitej" Jerzy Kurella, ekspert Instytutu Staszica.

Kurella przypomniał, że łączna wydajność instalacji zgazowania na świecie, w przeliczeniu na moc cieplną otrzymanego w wyniku jego przetworzenia gazu syntezowego, wynosi ok. 300 tys. MWth, w tym zgazowujących węgiel ok. 250 tys. MWth. Zwrócił też uwagę, że w Polsce nie zrealizowano jeszcze żadnego przemysłowego projektu zgazowania węgla

bottom of page